Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем бакалавра (103 Науки про Землю)

3 курс нормативного терміну навчання та 2 курс скороченого терміну навчання

Ядерна геофізика
4 курс нормативного терміну навчання та 3 курс скороченого терміну навчання

Електророзвідка
 • Робоча програма
 • Силабус

 • Сейсморозвідка
 • Робоча програма
 • Силабус

 • Геофізичні дослідження свердловин
 • Робоча програма
 • Силабус

 • Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем магістра

   Вирішення некоректних задач геофізики
   Робоча програма  Силабус  
  Спецкурс інтерпретації сейсморозвідки при рішенні розвідувальних задач

   Силабус

   
   Інтерпретаційні системи в розвідувальній геофізиці
   Робоча програма  Силабус

   
   Інтерпретація гравітаційних та магнітних аномалій
   Робоча програма  Силабус

   
   Спецкурс геофізичних досліджень свердловин в геоекології та інженерній геології
   Робоча програма  Силабус

   
   Спецкурс електророзвідки при рішенні розвідувальних і геоекологічних задач
   Робоча програма  Силабус


  Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем доктора філософії

  Сучасна сейсмологія
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Сучасні просторово-часові варіації геофізичних полів
 • Робоча програма
 • Силабус

 • © 2006-2023 Інформація про сайт