Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем бакалавра
103 Науки про Землю


3 курс нормативного терміну навчання та 2 курс скороченого терміну навчання

Гравірозвідка
Магніторозвідка
Ядерна геофізика

4 курс нормативного терміну навчання та 3 курс скороченого терміну навчання


Геофізичні дослідження свердловин
Електророзвідка
Сейсморозвідка

Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем магістра
103 Науки про Землю

Вирішення некоректних задач геофізики
Інтерпретаційні системи в розвідувальній геофізиці
Інтерпретація гравітаційних та магнітних аномалій
Спецкурс геофізичних досліджень свердловин в геоекології та інженерній геології
Спецкурс електророзвідки при рішенні розвідувальних і геоекологічних задач
Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем доктора філософії
103 Науки про Землю

Сучасна сейсмологія
Сучасні просторово-часові варіації геофізичних полів

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт