Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем бакалавра (103 Науки про Землю)

3 курс нормативного терміну навчання та 2 курс скороченого терміну навчання

Ядерна геофізика
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Магніторозвідка
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Гравірозвідка
 • Робоча програма
 • Силабус

 • 4 курс нормативного терміну навчання та 3 курс скороченого терміну навчання

  Електророзвідка
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Сейсморозвідка
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Геофізичні дослідження свердловин
 • Робоча програма
 • Силабус

 • Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем магістра

   Еколого-геофізичне картування

  Робоча програма

   Силабус

   
   Інтерпретаційні системи в розвідувальній геофізиці
   Робоча програма  Силабус

   
   Інтерпретація гравітаційних та магнітних аномалій
   Робоча програма  Силабус

   
   Спецкурс геофізичних досліджень свердловин в геоекології та інженерній геології
   Робоча програма  Силабус

   
   Спецкурс електророзвідки при рішенні розвідувальних і геоекологічних задач
   Робоча програма  Силабус

   

  Вибіркові дисципліни за освітнім ступенем доктора філософії

  Сучасна сейсмологія
 • Робоча програма
 • Силабус
 • Сучасні просторово-часові варіації геофізичних полів
 • Робоча програма
 • Силабус
 • © 2006-2022 Інформація про сайт