Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра геофізичних методів розвідки
каф сьогодні_1.JPG

Навчальний процес забезпечують 4 професори та 3 доцента. Всього на кафедрі працює 11 співробітників, в тому числі обслуговуючий персонал.

На теперішній час кафедра має комп’ютерний клас, що обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. Дві навчальні лабораторії – сейсморозвідки та гравірозвідки – мають свої комп’ютерні мережі. аудитория.JPG

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю.      

Освітньо-професійні програми підготовки: за ступінем бакалавр: "Геологія", за ступінем магістр: "Геологія, гідрогеологія, геофізика".

Об’єкт діяльності: земна кора з геологічними структурами, родовищами корисних копалин, геофізичними природними і техногенними явищами та процесамкаф сьогодні_4.JPGи в межах наукової та господарської діяльності людини.

Вид економічної діяльності: діяльність у сфері геології та геологорозвідування; підготовка будівельних ділянок; дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук; технічний контроль та аналіз.

Посади фахівців: геофізик, геофізик-керівник польового геофізичного загону, геофізик-оператор складної геофізичної апаратури та обладнання, геофізик-інтерпретатор польових геофізичних матеріалів. 

Професійні функції фахівців: проектування геофізичних досліджень на місцевості робіт – складання проекту на проведення досліджень з метою вирішення геологорозвідувального, інженерно-технічного або екологічного цільового завдання та складання кошторисів на його виконання. Проведення польових геофізичних спостережень на місцевості робіт. Виконання камеральної обробки та інтерпретації геофізичних вимірювань з використанням сучасних комп’ютерних технологій і систем.
каф сьогодні_2.JPG

Кафедра має дві філії:
Придніпровська геофізична розвідувальна експедиція (м. Новомосковськ);
Державна геофізична експедиція “Дніпрогеофізика” (м. Дніпро).

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 103 Науки про Землю.

Основна наукова робота кафедри здійснюється за напрямками:
розробка теоретичних засад інтерпретації геофізичних даних ;
прогноз геодинамічних явищ природного та техногенного характеру;
геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт