Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітня програма бакалавра: "Геологія" (вибірковий професійний блок "Геофізика")

Освітньо-професійна програма магістра: "Геофізика"

абитур1.png
Освітні ступені: бакалавр,  магістр
Форма навчання: денна
Кваліфікація спеціалістів: геофізик
Терміни навчання: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 року.

Сфера діяльності спеціалістівдіяльність у сфері геології та геологорозвідування; підготовка будівельних ділянок; дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук; технічний контроль та аналіз.

Професійні функції спеціалістів: проектування та проведення польових геофізичних досліджень на місцевості, виконання камеральної обробки та інтерпретації геофізичних вимірювань з використанням сучасних комп’ютерних технологій і систем.

Геофізика – це одна з наук про Землю, яка за допомогою вимірювання фізичних полів: гравітаційного, сейсмічного, магнітного, електромагнітного та радіоактивного, вивчає глибинну будову Землі.

Геофізичні технології використовують для:

1.          Дослідження глибинної будови Землі.абитур2.png

2.          Вирішення задач нафтової і газової геології.

3.          Пошуку и розвідки родовищ корисних копалин.

4.          Дослідження екологічного стану територій.

5.          Вирішення інженерно-геологічних задач і т.і.

 

абітур3.png


Система підготовки геофізиків дає їм фундаментальні знання і високий професійний рівень при роботі з  найсучаснішою вимірювальною та обчислювальною технікою, що дозволяє випускникам працювати в структурах де застосовують складні радіотехнічні прилади та сучасні комп’ютерні технології. Існує значний попит на фахівців геофізиків випускників НГУ, у тому числі і за кордоном. Випускники кафедри геофізичних методів розвідки працюють в Україні, Росії, Казахстані, Канаді, Норвегії та інших країнах.

Довідки по тел..(0562) 46-90-78

e-mail:Geophis_NGU_dp@mail.ru

Дізнатися про умови прийому: http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/

Дізнатися більше про нашу спеціальність можна переглянувши фільм:

© 2006-2020 Інформація про сайт