Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Видання співробітників кафедри: 
 • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Еколого-геофізичне картування» для магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю» / П.Г. Пігулевський. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 22 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161472.

 • Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №2 «Кількісна оцінка сучасного техногенного та радіоактивного навантаження території Промислового Придніпров’я та прогноз його розвитку» з дисципліни «Геофізичні методи рішення геоекологічних і інженерних задач» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / О. К. Тяпкін. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 24 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161473.

 • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інтерпретаційні системи в розвідувальній геофізиці» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / П. Г. Пігулевський. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 20 с. – Режим доступу:  http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161474.

 • Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №1 «Побудова фізико-геологічних моделей» з дисципліни «Комплексування геофізичних методів» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / О. К. Тяпкін. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 17 с. – Режим доступуhttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161475.

 • Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №1 «Практичне використання Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» з дисципліни «Геофізичні методи рішення геоекологічних і інженерних задач» для магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю» / О.К. Тяпкін. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 33 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161476.

 • Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №2 «Аналіз комплексу геофізичних аномалій, пов’язаних із особливостями розломно-блокової тектоніки» з дисципліни «Комплексування геофізичних методів» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / О. К. Тяпкін. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 21 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161477.

 • Пігулевський П.И., Свистун В.К. Геолого-геофізична модель Приазовського мегаблоку Українського щита

 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт