Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 2022/2023 навчальний рік

Робочі програми за освітнім ступенем бакалавра
 103 Науки про Землю

  • Геофізичні методи досліджень (силабус)
  • Фізика Землі (силабус)
  • Статистична обробка геологічної інформації (силабус)

  • Робочі програми за освітнім ступенем магістра
     103 Науки про Землю


    © 2006-2023 Інформація про сайт