Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Робочі програми та силабуси обов'язкових дисциплін за освітнім ступенем бакалавра
103 Науки про Землю

 • Геофізичні методи досліджень (силабус)
 • Статистичні методи в геології (силабус)
 • Фізика Землі (силабус)


 • Робочі програми обов'язкових дисциплін за освітнім ступенем магістра
  103 Науки про Землю

 • Геофізичні методи рішення геоекологічних і інженерних задач
 • Комплексування геофізичних методів
 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт