Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
практика_уч3.JPGНавчальна геофізична практика реалізується в три етапи.
На першому етапі на базі Придніпровської геофізичної експедиції проводиться практика з сейсморозвідки. До демонстрації польових робіт залучаються сучасні сейсмічні комплекси, що працюють, як по дво-, так і по тривимірним технологіям. У камеральний період студенти освоюють методи обробки отриманих польових даних із застосуванням новітніх спеціалізованих пакетів обробки.
На другому етапі на базі спортивно-оздоровчого табору університету «Гірник» на березі р. Самара в с. Орловщина Новомосковського району Дніпропетровської області проводяться польові роботи з электро-, граві- і магніторозвідки.
Електророзвідка виконується в площадному та профільному варіантах наступними методами: природнього електричного поля, вертикальних електричних зондувань і електричної томографії на низькочастпрактика_уч1.JPGотному струмі в модифікаціях опору й викликаної поляризації, електричного профілювання, частотного й магнитотеллуричного зондувань. У процесі польових робіт студенти одержують навички роботи із всілякими электророзвідувальними приладами (АЭ-72, ИКС-1, ВП-Ф, ЭИН-204, MTU-5A) та із сучасними методиками їх застосування.
Гравірозвідкапрактика_уч2.JPG виконується в площаднму варіанті гравіметрами ГНУК-С з визначенням висот пунктів за допомогою баронівелювання.
Магніторозвідка виконується в площадному варіанті магнітометрами й градієнтометрами G-856.
На третьому етапі на базі університету в комп'ютерному класі кафедри проводиться камеральна обробка польових матеріалів электро-, граві- і магніторозвідки з побудовою карт і розрізів різних фізичних параметрів відповідно до діючих інструкцій.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт