Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Навчальні плани підготовки бакалаврів
 Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Освітня програма: "Геологія" (вільний вибір професійних дисциплін)
Освітня програма: "Геологія" (освітньо-професійний блок: "Геофізика")Навчальні плани підготовки магістрів
Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Освітньо-професійна програма: "Геофізика"
© 2006-2022 Інформація про сайт