Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Тяпкин_Константин_Федорович.JPGТяпкін Костянтин Федорович
Рік народження 1927
Посада, ступень, звання  професор, д-р геол.-мін. наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.
Нагороди, почесні звання, лауреатство  кавалер ордена «Знак почета» (1986), заслужений діяч науки та техніки України (2002), лауреат Державної премії в галузі науки та техніки УСРС (1972) і України (1996).
Закінчив ДГІ у 1948 році за спеціальністю «Геофізичні методи пошуків та розвідки РКК»
В 1951г. захистив диссертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. У 1965 році захистив докторську дисертацію на тему: «Изучение глубинного строения среднего Приднепровья УКЩ методами гравиразведки и магниторазведки».
з 1974 по 2000 р. – завідував кафедрою
Член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.05 при ДВЗН „Національний гірничий університет” Під його керівництвом було захищено більше 20 кандидатських та докторських дисертацій.
Напрямки наукової діяльності: інтерпретація гравімагнітних аномалій, геотектоніка, тектонофізика, автор Нової ротаційної гіпотези структуроутворення. Автор підручників «Фізика Землі» та «Комплексування геофізичних методів розвідки».
Наукові роботи Тяпкін К.Ф. широко відомі як в межах колишнього СРСР та і дальнього зарубіжжя. Результати його наукових досліджень в галузі геофізики та геології представлені у більш ніж 200 наукових публікацій та багаторазово апробовані на регіональних та міжнародних форумах.
Протягом 1991-1999 рр. виступав з лекціями в китайських університетах в містах Пекіні, Шанхаї, Нанкинє, Ланчжоу, Сіанє.
© 2006-2018 Інформація про сайт