Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра геофізичних методів розвідки
каф сьогодні_1.JPG
Навчальний процес забезпечують 2 доктора наук, 2 професори, 6 кандидатів наук. Всього на кафедрі працює 15 співробітників, в тому числі обслуговуючий персонал.
На теперішній час кафедра має комп’ютерний клас, що обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. Дві навчальні лабораторії – сейсморозвідки та гравірозвідки – мають свої комп’ютерні мережі. аудитория.JPG

На кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів з напряму ”Геологія” по спеціальності “Геофізика”
Рівні підготовки: бакалавр, магістр.
Об’єкт діяльності: земна кора з геологічними структурами, родовищами корисних копалин, геофізичними природними і техногенними явищами та процесам
каф сьогодні_4.JPGи в межах наукової та господарської діяльності людини.
Вид економічної діяльності: діяльність у сфері геології та геологорозвідування; підготовка будівельних ділянок; дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук; технічний контроль та аналіз.
Посади фахівців: геофізик, геофізик-керівник польового геофізичного загону, геофізик-оператор складної геофізичної апаратури та обладнання, геофізик-інтерпретатор польових геофізичних матеріалів. 

Проф
есійні функції фахівців: проектування геофізичних досліджень на місцевості робіт – складання проекту на проведення досліджень з метою вирішення геологорозвідувального, інженерно-технічного або екологічного цільового завдання та складання кошторисів на його виконання. Проведення польових геофізичних спостережень на місцевості робіт. Виконання камеральної обробки та інтерпретації геофізичних вимірювань з використанням сучасних комп’ютерних технологій і систем.
каф сьогодні_2.JPGКафедра має дві філії:
  Придніпровська геофізична розвідувальна експедиція (м. Новомосковськ);
  Державна геофізична експедиція “Дніпрогеофізика” (м. Дніпропетровськ).
На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів і докторантів зі спеціальності “Геофізика”.
Основна наукова робота кафедри здійснюється за напрямками:
  розробка теоретичних засад інтерпретації геофізичних даних ;
  прогноз геодинамічних явищ природного та техногенного характеру;
  геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів.

© 2006-2019 Інформація про сайт