Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Довбнич Михаил Михайлович10.JPG

Довбніч Михайло Михайлович

Рік народження 1975

Посада, ступень, звання - завідуючий кафедрой, д-р геол.наук

Викладає дисципліни: «Механіка суцільних середовищ», «Фізика Землі», «Геоінформатика».

Закінчив НГАУ у 1997 році за спеціальністю «Геофізика»

Захистив кандидатську дисертацію у 2001 році на тему: «Обумовленість геологічних процесів варіаціями ротаційного режиму Землі»

Захистив докторську дисертацію у 2010 році на тему: «Геотектонічна і геодинамічна роль полів напружень, обумовлених порушенням рівноважного стану Землі»

З якого року працює в університеті: з 1999

Напрямки наукової діяльності: прогноз геодинамічних явищ природного та техногенного характеру, прогнозування зон скупчення метану за результатами геомеханічного моделювання© 2006-2018 Інформація про сайт