Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

  

Кафедра геофізики в тодішньому ДГУ була заснована в 1935 році під керівництвом професора В.С.Федуковича. Однак помітного сліду в ДГУ вона не залишила, так як практично всі викладачі були репресовані, за виключенням асистента І.В.Вдовіна, який з початком ВВВ пішов на фронт. В евакуації в м. Караганда підготовка інженерів-геофізиків не проводилась і кафедра геофізики була практично заново сформована в 1944 році професором Я.А.Юньковим при реевакуації ДГУ в Дніпропетровськ.

Я.А.Юньков завідував кафедрою на протязі 30 років - з 1944 року до 1974 року. В 1974 році в зв'язку з похилим віком Я.А.Юнькова кафедру очолив молодий професор К.Ф.Тяпкін, який очолював кафедрою до 2000 р. З червня 2000 р. по 2005p на посаді завідуючого кафедри геофізики працював доктор геологічних наук Денисюк Р.П.
Наукові школи
Наукові школи кафедри геофізики в ДГУ сформувались Я.А.Юньковим під час завідування кафедрою. Його наукові інтереси полягали в розвідуванні прямої і оберноної задачі гравірозвідки для тіл правильної геометричної форми. І перші його учні (К.Ф.Тяпкін, Є.Г.Булах, Г.Я.Голіздра і інші) також працювали в цьому напрями. Однак свобода наукового пошуку, яку давав учням Я.А.Юньков, привела до того, що найбільш перспективні з його учнів, які залишились на кафедрі - К.Ф.Тяпкін і Г.Я.Голіздра створили власні наукові школи, які займалися новими актуальними проблемами - геологічною інтерпретацією потенціальних полів (К.Ф.Тяпкін) і комплексною інтерпретацією геофізичних даних (Г.Я.Голіздра). Цьому була і об'єктивна причина - поява ЕОМ привела до того, що проблема розв'язку прямих задач геофізики, якою займався Я.А.Юньков, перестала бути актуальною.
К.Ф.Тяпкін і його учні і послідовники (В.Н.Гонтаренко, Т.Т.Ківелюк, В.П.Солдатенко, А.Л.Лозовий, О.В.Орлінська, М.М.Довбнич і багато інших) розробляють методику визначення розломів в земній корі і пов'язану з ними геологічну будову і розміщення родовищ корисних копалин в різних регіонах. Вивченні закономірностей розміщення систем розломів в земній корі дозволило К.Ф.Тяпкіну сформулювати нову ротаційну гіпотезу , згідно якої всі розломи і тектонічні режими Землі як планети обумовлені зміною ротаційного режиму Землі, в основному - зміною напряму її осі обертання.
Г.Я.Голіздра і його учні (В.М.Логвін , В.С.Попович і інші) займались вмвченням глибинної будови різних регіонів за геофізичними даними,в основному - гравірозвідки і сейсморозвідки. Ними розроблена методика комплексної інтерпретації і отримані нові дані про глибину будову Українського щита, Донбасу і Уралу.
Визначні нагороди
Співробітники кафедри за активну участь в підготовці спеціалістів і вирішенню важливих задач народного господарства не раз відзначались державними нагородами. Державна премія УРСР в області науки і техніки була присуджена в 1972 році групі вчених за великий вклад в вивчення української залізорудної провінції. Серед них і співробітники кафедри геофізики - Я.А.Юньков і К.Ф.Тяпкін.
В 1986 році за великий вклад в підготовку спеціалістів Я.А.Юньков і К.Ф.Тяпкін були нагороджені орденом 'Знак пошани'.
К.Ф.Тяпкін за значні наукові заслуги в 1990 році був вибраний членом-кореспондентом НАН України, а в 1995 - дійсним членом Міжнародної академії наук Євразії.
За работу теорії і методики визначення деформації верхньої частини тектоносфери Землі в 1996 році К.Ф.Тяпкіну і В.М.Гонтаренко була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.
Випущений К.Ф.Тяпкіним підручник 'Фізики Землі' в 2000 році отримав премію ім.С.У.Субботіна НАН України.

© 2006-2019 Інформація про сайт