Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
  ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ БАКАЛАВРІВ
 В ГАЛУЗІ  ЗНАНЬ  0401 Природничі науки
                           НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ   6.040103 Геологія  (Геофізика)
 для наступних груп:

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПЕЦІАЛІСТІВ
В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0401 Природничі науки
                               ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ    7.04010303 Геофізика (гр. РФ-15-1с )
  • РФ-15-1с
  •  
    ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАГІСТРІВ
    В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0401 Природничі науки
                                   ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ    8.04010303 Геофізика (гр. РФ-15-1м )
  • РФ-15-1м
  • © 2006-2019 Інформація про сайт