Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Лозовой Андрей Леонидович10.JPGЛозовий Андрій Леонідович - заступник завідувача кафедри.
Рік народження – 1960.
Посада, ступінь, звання  доцент, канд. геол.-мін. наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Геофізичні дослідження свердловин», «Ядерна геофізика», «Спецкурс інтерпретації геофізичних досліджень свердловин методами розпізнавання образів», «Спецкурс розвідувальної електророзвідки», «Інтерпретація геофізичних даних».
Закінчив ДГІ у 1982 році за спеціальністю «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин» з відзнакою. Захистив кандидатську дисертацію у 1989 році на тему: «Прогнозирование рудоносности территорий с использованием карт систем разломов». Працює в університеті з 1982 р.
З 1990 року займає посаду вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 08.080.05 при ДВЗН „Національний гірничий університет”. Рада приймає до захисту кандиданські та докторські дисертації за спеціальностями: 04.00.11 - "Геологія металевих і неметалевих корисних копалин"; 04.00.16 - "Геологія твердих горючих копалин"; 04.00.22 - "Геофізика".
Напрямки наукової діяльності: застосування електророзвідки при вирішенні задач розвідувальної, екологичної та інженерної геології. Автор більш 40 наукових робіт.

© 2006-2018 Інформація про сайт