Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Перелік методичних вказівок: 

Статистична обробка геологічної інформації (викладач доц.Солдатенко В.П. )
 • Лабораторна робота №1 ( текстваріанти)
 • Лабораторна робота №2 ( текстваріанти)
 • Лабораторна робота №3 ( текстваріанти)
 • Лабораторна робота №4 ( текст, варіанти)
 • Лабораторна робота №5 ( текст, варіанти)
 • Лабораторные роботы №1-5 ( текст)

 • Геофізичні дослідження свердловин (викладач доц.Лозовий А.Л.)
 • Лабораторна робота:  "Вивчення устрою, принципу дії та роботи апаратури радіоактивного каротажу ДРСТ"
 • Лабораторна робота: "Інтерпретація каротажу уявного опору"
 • Лабораторна робота: "Інтерпретація мікрокаротажу уявного опору"
 • Лабораторна робота: "Вивчення устрою, принципу дії та градуювання каверноміру"

 • Сейсморозвідка (викладач доц.Мендрій Я.В.)
 • Лабораторна робота №1
 • © 2006-2019 Інформація про сайт